Vi kan tilby utvikling av mobile “apps” for iphone, Blackberry, Android, ipad, Windows mobiltelefoner og andre mobiltelefoner

Webdesignart har akkurat startet med utvikling av mobile applikasjoner, og
vi kan tilby dette innenfor forretning, underholdning, utdannelse og helse
kategorier. Vi utvikler personlige mobil applikasjoner for iphone,
Blackberry, Android og ipad

http://www.webdesignart.no/mobile-application-development-wid-10.html